Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Dorottya gyertya (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:

https://dorottyagyertya.com/alkotasok/

https://dorottyagyertya.com/termekek/tablakepek/

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Kulcsárné Kiss Andrea Egyéni Vállalkozó
Székhely címe: 1214 Bp. Mars u. 7. 2/22.
Cégjegyzékszám: 44515482
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság

Statisztikai számjel: 67250044822023101
fogyasztási cikk (a továbbiakban: Adószám: 67250044-1-43
Bankszámlaszám :  12100011-10227811

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 1214 Bp. Mars u. 7. 2/.22.
Telefon: 0670-290-4220
Email: info@dorottyagyertya.com
Nyitva tartása:

 • email rendelés és információ 0-24 óráig
 • telefon 10-18 óráig hétköznapokon

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. Feliratkozás vagy megrendelés esetén kötelező elfogadni az adatvédelmi nyilatkozatot, ezzel egyetemben a felhasználó elfogadja jelen ASZF-et is.
 2. Amikor feliratkozik, vagy a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni nyilatkoznia kell, fogad-e a jövőben emailben megkeresést.
 3. Amikor feliratkozik, vagy a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, elfogadja az űrlapon található a fizetési egyikét és ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató Dorottyagyertya és a Webáruház felhasználója között.
  Ha a felhasználó az adatvédelmi nyilatkozat, így az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem iratkozhat fel és nem küldhet megrendelést sem, és hírlevelet sem kaphat..

 

 

A megrendelés lépései:

 1. A látogató az alábbi oldalakon adhat le megrendelést:

https://dorottyagyertya.com/alkotasok/

https://dorottyagyertya.com/termekek/tablakepek/

 

 1. A vásárláshoz pontosan meg kell adni a szállítási címet, fizetési módot, telefonos és e-mailes elérhetőséget, számlázási adatokat, hogy a megrendelés a vállalt feltételeknek megfelelően megérkezzen.
 2. A kosár használata: A vásárló az alábbi oldalon láthatja a kosár tartalmát: https://dorottyagyertya.com/kosar/. A vásárlás módjait ezen illetve a pénztár oldalon (https://dorottyagyertya.com/penztar/) tudja a vásárló kiválasztani. A vásárló ezen az oldalon tudja törölni az kosár tartalmát is.
 3. A megrendelés összeállítása: A vásárló a kosár oldalon tudja a vásárolni kívánt alkotásokat megtekinteni, majd a Tovább a pénztár gombra kattintva tudja a megrendelést adatait véglegesíteni. A pénztár oldalon tudja megadni a szállítással és a fizetéssel kapcsolatot információkat megadni, melyeket a megrendelés elküldése után már csak további kapcsolatfelvétel alapján tud módosítani.
 4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja: Ha a vásárló tévesen adta meg az adatait a megrendelés elküldése utána , vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeink egyikén https://dorottyagyertya.com/kapcsolat/
 5. A megrendelés elküldése: A vásárló a megrendelését a pénztár oldalon tudja megtenni a Megrendelés elküldése gombra kattintva. A megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadásra kerül az Adatvédelmi nyilatkozat, vele együtt az ÁSZF feltételei is. Ezt követően a vásárlásának megerősítésre került.
 6. A megrendelés visszaigazolása: A vásárló a megrendeléséről e-mailben kap tájékoztatót. Ha további egyeztetésre van szükség, akkor kapcsolatfelvétel történik a vásárló irányába, hogy a rendelés zavartalanul folyhasson le.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
  A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFA-át nem tartalmaznak, mert az alkotások ára ÁFA mentes. A végösszeg tartalmazza a termékek és a választott kiegészítők teljes díját és a házhoz szállítás költségeit.

Kiszállítás, személyes átvétel

 1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
  A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
  3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen készpénzben, után előre egyeztetett helyszínen és időpontban.
 2. Banki átutalás (előre utalás)

 Elállási jog:

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Kulcsárné Kiss Andrea EV. Budapest 1214. Mars utca 7. 2/22. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási jog nem vonatkozik azon alkotásvásárlásra, ahol a vásárló saját elképzeléseinek megfelelően rendelt személyre szóló alkotást.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük. (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított   14 nap elteltével jár le. A megadott elérhetőségek segítségével tudja jelezni elállási jogát.

Kulcsárné Kiss Andrea EV. Budapest 1214. Mars utca 7. 2/22. tel.: 0670-2904220.

Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) küldi el, ezt haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket, és A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege belföldön 1000 ft.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelethez Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 
Címzett:1 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 
A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt: 

Az elállási nyilatkozatot alábbi elektronikus, vagy postai címre kell eljuttatni:
Kulcsárné Kiss Andrea EV. Budapest 1214. Mars utca 7. 2/22. 0670-290-4220, info@dorottyagyertya.com

Csomagsérülés:

Amennyiben az megrendelt alkotás szállítás közben sérülést szenved, Ön szállítást végző Magyar Posta Zrt.-vel 06-40-46-46-46 , ugyfelszolgalat@posta.hu szemben tudja kárigényét érvényesíteni a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.